เอ็น.ซี ก้าวสู่ปี 24

เอ็น.ซี ก้าวสู่ปี 24 ยกระดับนวัตกรรมบริการ สู่ดิจิตัล

      นายสมเชาว์  ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท  เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน )   จัดกิจกรรมต้นปี สานต่อนโยบายในโอกาส วันครบรอบก่อตั้งบริษัท ฯ ซึ่งปีนี้ ก้าวสู่ปีที่ 24 “ CG & CSR  Day 2018  พร้อมยกระดับนวัตกรรมบริการสู่ดิจิตัล สร้างการเติบโตสู่ความยั่งยืน   “   เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาล ในการดำเนินธุรกิจ ที่มุ่งเน้นความ ซื่อสัตย์  มีความรับผิดชอบต่อ สินค้า บริการ  ถือเป็นพันธกิจหลักร่วมกัน ในการพัฒนาองค์กร การทำงานสู่ Customer Centric  ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก ขับเคลื่อนทีมงานทุกส่วนเชื่อมโยงทุกจุดของการให้บริการ Touch Point ก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างมาตรฐานการบริการที่ดี   ถือเป็นการยกระดับนวัตกรรมด้านบริการสู่ Digital  ด้วย Best Quality  สะดวก รวดเร็ว เข้าถึง และ ฉับไว มุ่งให้การบริการที่  Quickly Response  ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ทุกกระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพเข้าถึงอย่างรวดเร็วก่อเกิดความรู้สึกที่ดีของลูกค้า กับแบรนด์เอ็น.ซี ตามคำนิยาม  เอ็น.ซี  รู้จักบ้าน รู้ใจคุณ