Vitamin Sea

           นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส ครีเอชั่น จำกัด

473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทร. 0 2996 0940 มือถือ 09 8279 5852 แฟกซ์ 0 2996 0948-9

อีเมล home.resort14@gmail.com เว็บไซต์ www.homeandresort.net

 

 

 

 

โฮม แอนด์ รีสอร์ต ออนไลน์ แฟร์ “เดินทางไปพร้อมกับแรงบันดาลใจ”

Home & Resort Online Fair “Journey with Inspiration”

ภายใต้คอนเซ็ปต์ : Vitamin Sea ...เพราะร่างกายต้องการทะเล

จัดโดย Home & Resort

 

แนวคิด        

    เนื่องด้วย Home & Resort (โฮม แอนด์ รีสอร์ต) นิตยสารและเว็บไซต์ที่เน้นนำเสนอตัวอย่างบ้านและรีอสอร์ตที่สวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนอยากออกเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อน ผ่านการนำเสนอรีสอร์ตและโรงแรมที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม มีเอกลักษณ์ มาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี รวมจำนวนมากกว่า 200 แห่ง โดยรูปแบบของนิตยสารเน้นการนำเสนองานออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย์ ของบรรดาสถาปนิก มัณฑนากร หรือแม้แต่ผู้เป็นเจ้าของรีสอร์ตและโรงแรมที่สวยงามโดดเด่น อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน ภายใต้สโลแกน “Design and Inspiration”

 

    ในครั้งนี้ Home & Resort มีแนวคิดที่จะประชาสัมพันธ์รูปแบบของการท่องเที่ยว ที่ให้ความสนใจกับการออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์และสวยงามโดดเด่น เพื่อจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการทางตลาด พร้อม ๆ กับกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและภาคธุรกิจท่องเที่ยวมีความคึกคักยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป หันมาสนใจกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของสถานที่พัก อันจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใส่ใจกับการออกแบบตกแต่งสถานที่ของตน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและแข่งขันกันในเชิงสร้างสรรค์ของภาคธุรกิจท่องเที่ยว ในรูปแบบ Online Exhibition หรืองานจัดแสดงสินค้าและบริการออนไลน์ ซึ่งถือเป็นรูปแบบการจัดแสดงสินค้าและบริการที่มีความแปลกใหม่ และมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับแนวคิดประเทศไทยยุค 4.0

 

    ด้วยเหตุนี้ Home & Resort Fair จึงถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้คอนเซปต์  Vitamin Sea ...เพราะร่างกายต้องการทะเล หมายถึง การเชิญชวนให้ผู้บริโภคและประชาชนเดินทางออกไปท่องเที่ยวและพักผ่อนยังชายทะเล หรือหมู่เกาะต่าง ๆ เนื่องจากในช่วงเวลาที่จัดงาน (สัปดาห์ที่ 2-3 ของเดือนมีนาคม) นั้นเป็นช่วงที่ใกล้จะเข้าสู่ฤดูร้อน ซึ่งถือเป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวทะเล งานนี้จึงมีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ประกอบการรีสอร์ต โรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดหรือบริเวณชายทะเลหรือหมู่เกาะทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สายการบิน ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว ฯลฯ

    จากที่กล่าวมา Home & Resort จึงใคร่ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทะเล ไม่ว่าจะเป็น รีสอร์ต โรงแรม สายการบิน ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว ฯลฯ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไปที่สนใจ อันจะเป็นการช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและการจับจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพของผู้ประกอบการและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในภาพรวมไปพร้อมกัน

 

รายละเอียดของงาน

    วันที่     :     10-20 มีนาคม 2561

    เวลา     :     24 ชม./วัน

    สถานที่     :    www.thaionlinefair.com

หมายเหตุ -จัดตรงกับ        งานบ้านและวัสดุออนไลน์ 2561

 

วัตถุประสงค์    

1. เพื่อเป็น “เวทีกลาง” ให้กับผู้ประกอบการรีสอร์ต โรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมทะเล ที่ออกแบบตกแต่งสถานที่พักได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงผู้ให้บริการสายการบิน ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวทางทะเล ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป

2. เพื่อเป็น “ช่องทาง” ให้กับผู้ประกอบการรีสอร์ต โรงแรม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ริมทะเล ที่ออกแบบตกแต่งสถานที่พักได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงผู้ให้บริการสายการบิน ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวทางทะเล ได้พบปะกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ โดยตรง โดยใช้เวลาและงบประมาณที่ประหยัดและคุ้มค่าที่สุด

3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับรีสอร์ตและโรงแรมริมทะเลที่ออกแบบตกแต่งได้อย่างมีเอกลักษณ์ รวมถึงผู้ให้บริการสายการบิน ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยว ให้เป็นที่รับรู้ของผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป และสามารถขยายตลาดออกไปในวงกว้างทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น

4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรีสอร์ต โรงแรม หันมาให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรมให้มีเอกลักษณ์ อันจะเป็นการช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของธุรกิจโดยภาพรวม และยังเป็นการช่วยส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพสถาปนิก มัณฑนาการ และนักออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ผู้แสดงสินค้า

1. ผู้ประกอบการรีสอร์ตและโรงแรมริมทะเลที่เคยร่วมประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต

2. ผู้ประกอบการรีสอร์ตและโรงแรมริมทะเลที่มีการออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์

3. ผู้ให้บริการสายการบิน

4. ผู้ให้บริการรถยนต์เช่าส่วนบุคคล

5. ผู้ให้บริการแพ็คเกจท่องเที่ยวทางทะเล

6. นิตยสารเกี่ยวกับรีสอร์ต โรงแรม หรือสถานที่ท่องเที่ยว

7. ฯลฯ

 

ผู้ชมงาน

1. ผู้บริโภคที่ชื่นชอบการเดินทางท่องเที่ยว

2. ผู้บริโภคที่ชื่นชอบสถานที่ซึ่งมีการออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรมอย่างมีเอกลักษณ์

3. นักลงทุนที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการรีสอร์ตหรือโรงแรม ซึ่งให้ความสำคัญกับการออกแบบตกแต่งทางสถาปัตยกรรม

4. เจ้าของกิจการโรงแรม รีสอร์ต

5. เจ้าของกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว

6. ผู้บริหารและนักการตลาด

7. สถาปนิก มัณฑนากร และนักออกแบบในสาขาที่เกี่ยวข้อง

8. นิสิต-นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่ใช้อินเทอร์เนต

 

ประโยชน์ที่คาดว่าผู้แสดงสินค้าจะได้รับ

1. ได้พบปะกับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าและบริการของตนโดยตรง

2. ได้ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของตนให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง รวมถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่มากยิ่งขึ้น ด้วยค่าใช้จ่าย บุคลากร และระยะเวลาในการเตรียมงานที่น้อยกว่างานแสดงสินค้าและบริการแบบเดิม

3. มีโอกาสในการสร้างยอดขาย-ยอดจองสินค้าและบริการของตน สำหรับฤดูการท่องเที่ยวฤดูร้อนของปีพ.ศ. 2561

4. มีโอกาสได้เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปทำการวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคและสภาพตลาดของธุรกิจรีสอร์ต โรงแรม ริมทะเล และการท่องเที่ยวทางทะเล

การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

1. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจได้แก่ ไทยรัฐ เดลินิวส์ กรุงเทพธุรกิจ โพสทูเดย์ เอเอสทีวีผู้จัดการรายวัน มติชน  แนวหน้า ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ ฐานเศรษฐกิจ สยามธุรกิจ หนีกรุง ฯลฯ เป็นต้น

2. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์และโซเชี่ยลมีเดียและเวปไซด์ชั้นนำ เช่น Manager Online, Matichon Online, Home & Resort, Facebook, Instagram, Youtube ฯลฯ

3. โฆษณาและประชาสัมพันธ์ในรายการโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

4. ส่งข่าวสารความคืบหน้าการจัดงานให้กลุ่มเป้าหมายทางอีเมล์

5. การจัดทำเว็บไซต์และสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์  ฯลฯ

6. รายการทีวีดิจิตอล TV 3, Modern TV 9, Thairath TV, Nation TV ฯลฯ

7. จัดส่งบัตรเชิญไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

1. คุณถิรพร สุวรรณสุต    โทร. 0 2996 0940-6 ต่อ 107

มือถือ 08 9046 4503    อีเมล fm.tiraporns@gmail.com

2. คุณนัณท์นภัส ศรีสวัสดิ์    โทร. 0 2996 0940-6 ต่อ 105

มือถือ 08 5661 5448    อีเมล fm.nunnapud@gmail.com

3. คุณมาลีรัตน์ แพ่งพนม    โทร. 0 2996 0940-6 ต่อ 131

มือถือ 08 5489 4265    อีเมล fm.maleerat@gmail.com

4. คุณจีรานุช หอมเกษร    โทร. 0 2996 0940-6 ต่อ 126

มือถือ 08 5489 4268    อีเมล hr.jeeranuch@gmail.com

 

บริหารงานโดย

นิตยสาร โฮม แอนด์ รีสอร์ต

473 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

โทรศัพท์ : 0 2996 0940, 08 9279 5852

โทรสาร     : 0 2996 0949

E-mail    : home.resort14@gmail.com