สิทธิพร สุวรรณสุต นำTHBA ปลุกตลาดสร้างบ้านแนวใหม่

เรื่อง : ชะเวง  เชื้อวงษ์
ภาพ : ยุทธนา สิงห์สาย
 

       สมาคมไทยรับสร้างบ้าน (Thai Home Builders Association:THBA) วิเคราะห์ตลาดรับสร้างบ้านปี 2561 แนวโน้มเติบโต 10% ผลจากเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น สบช่องเตรียมจัดงานมหกรรมบ้านฯ ในรูปแบบออนไลน์ต้นปี 61 ภายใต้ชื่องาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรือ HBO Fair ‘18 หวังเป็นเวทีกลางดึงผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้พบกันอย่างไร้ขีดจำกัด

นายกสมาคมไทยรับสร้างบ้าน ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า

Q: ภาพรวมของตลาดรับสร้างบ้านในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2560 เป็นอย่างไรบ้างครับ

A: หากมองย้อนตลาดรับสร้างบ้านในช่วงปีที่ผ่านมา โดยรวมถือว่าทรงตัวหรือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย บางเดือนก็ค่อนข้างเงียบ แต่บางช่วงกำลังซื้อก็คึกคัก โดยเฉพาะช่วงต้นปีและในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี สำหรับในปี 2561 สมาคมฯ มองว่าตลาดน่าจะเติบโตได้ จากแนวโน้มเศรษฐกิจปีหน้าที่คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมีการลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะการเข้ามาของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัด EEC

Q: ถ้ามองภาพรวมในช่วงปลายปี 2560 มีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างนี้จะส่งผลต่อเนื่องมาถึงปี 2561 หรือเปล่า

A: ผมมองว่าตลาดโดยรวมน่าจะเติบโตขึ้นเล็กน้อยประมาณ 5-7%  ซึ่งก็เป็นผลมาจากภาพรวมของเศรษฐกิจโลกมีการปรับตัวดีขึ้น รวมถึงมีการลงทุนในประเทศโดยเฉพาะการเข้ามาของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดEEC อย่างชลบุรี ฉะเชิงเทรา และระยอง อีกทั้งแนวโน้มประชากรจะมีการย้ายถิ่นหรือออกไปอยู่อาศัยนอกเมืองมากขึ้น  เพราะว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่กำลังจะแล้วเสร็จ ซึ่งจะทำให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วขึ้น ที่สำคัญราคาที่ดินในปัจจุบันไม่แพง และบรรยากาศดี ๆ  ทำให้ประชาชนเริ่มมองหาที่อยู่อาศัยในต่างจังหวัดกันมากขึ้น

Q : เมื่อตลาดขยายตัวเพิ่มขึ้นการแข่งขันจะเป็นอย่างไร

A : เชื่อว่ามีการแข่งขันในปี 2561 นี้ค่อนข้างจะรุนแรงแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาและคุณภาพรวมถึงการบริการ ซึ่งผู้ประกอบการายใหญ่ที่เป็นมืออาชีพก็จะแข่งขันในเรื่องของคุณภาพและการบริการมากกว่าแข่งขันในเรื่องของราคา ส่วนผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดก็มักจะงัดกลยุทย์ในเรื่องของราคามาเป็นตัวแข่งขัน ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเจาะตลาดบ้านขนาดเล็กในต่างจังหวัดราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการในกลุ่มนี้เริ่มเข้ามาแข่งขันในตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อผู้บริโภคเนื่องจากเมื่อมีการลดราคาทำให้ต้นทุนถูกจำกัดซึ่งก็จะส่งผลต่อการเลือกใช้วัสดุทำให้อาจจะไม่ได้มาตรฐานมากนักซึ่งก็อาจจะกระทบกับผู้บริโภคโดยตรง  

Q : แล้วทิศทางของตลาดรับสร้างบ้านในปี 2561 จะเป็นอย่างไรบ้าง

A: ในปีนี้มี 2 ส่วนหลัก ๆ ที่จะเปลี่ยนแปลงและมีความสำคัญคือ พฤติกรรมผู้บริโภคที่จะไม่เลือกสร้างบ้านตามโบชัวร์หรือแคตตาล็อคเท่านั้น แต่ต้องการสร้างบ้านที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเอง และมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญกับการสืบค้นประวัติหรือข้อมูลของผู้ประกอบการ บนโลกอินเตอร์เน็ตหรืออนไลน์มากขึ้น ในส่วนของผู้ประกอบการนั้นน่าจะเห็นการปรับตัว ในแง่ของการกำหนดตัวตนหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ การสร้างจุดเด่นหรือจุดขายของตัวเองให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเฉพาะมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการชั้นนำจะเห็นการปรับตัวเรื่องนี้กันมากขึ้น

Q : เมื่อตลาดรับสร้างบ้านมีการเปลี่ยนแปลง สมาคมฯเองได้วางกลยุทธ์หรือแผนงานไว้อย่างไรบ้าง

A : การที่ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สมาคมฯ จึงเล็งเห็นว่า สมาชิกและผู้ประกอบการในธุรกิจรับสร้างบ้าน ควรต้องหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q : สมาคมฯได้วางแผนงานหรือวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับ

A : โดยในปีนี้สมาคมฯ ได้วางนโยบายการพัฒนาเอาไว้ ทั้งในด้านของระบบปฏิบัติงานและการพัฒนาบุคลากร อย่างล่าสุด สมาคมฯ ได้นำเสนอหลักสูตร “การพัฒนาผู้รับเหมา สร้างบ้านรายย่อย สู่ผู้ประกอบการธุรกิจรับสร้างบ้าน” กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเปิดอบรมให้แก่สมาชิกและผู้ประกอบการรายย่อย ที่สนใจจะพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับธุรกิจของตัวเอง ให้มีมาตรฐานและระบบการจัดการได้อย่างเป็นมืออาชีพ โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในด้านต่างๆ

Q : ล่าสุดได้ข่าวว่าจะมีการนำแอปพลิเคชั่นใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง จะส่งผลดีอย่างไรบ้าง

A : สมาคมฯ ได้ร่วมมือกับผู้พัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจากประเทศญี่ปุ่น นำแอปพลิเคชันมาใช้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นแอปฯที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับใช้บริหารจัดการงานก่อสร้างโดยเฉพาะ สามารถช่วยให้การติดตามผลหรืออัพเดทความก้าวหน้างานก่อสร้าง ตลอดจนช่วยให้การประสานงานระหว่างกัน ของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องและผู้บริหารได้รับทราบแบบเรียลไทม์ ที่สำคัญระบบปฏิบัติงานนี้สามารถทำงานได้บนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ ถือเป็นนำเทคโนโลยีสื่อสารที่ทันสมัย มาใช้บริหารจัดการธุรกิจรับสร้างบ้านให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Q : ส่วนงานEvent ที่สมาคมฯเคยจัดจะยังคงจัดอยู่หรือเปล่า

A : ยังคงมีอยู่เช่นเดิมแต่รูปแบบเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เรียกได้ว่าพลิกโฉมการจัดงานEvent รับสร้างบ้านก็ว่าได้ เพราะในปีนี้สมาคมฯจะจัดงานมหกรรมรับสร้างบ้านในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งก็จะจัดในช่วงต้นปีโดยใช้ชื่องาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรืองาน Home&Building Material Online Fair 2018 : HBO Fair 2018”  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค. 2561 ผ่าน www.thaionlinefair.com

Q : แล้วรูปแบบของงานเป็นอย่างไรบ้างครับ

A : การจัดงานบ้านและวัสดุออนไลน์ 2561 ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ ต้องการให้เป็นเวทีของผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้มีโอกาสมาพบกัน ภายใต้ต้นทุนการตลาดที่ต่ำหรือประหยัดค่าใช้จ่าย แต่มีความสะดวกมากขึ้น การที่สมาคมฯ ปรับรูปแบบมาสู่ Exhibition online  นอกจากเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการแล้ว ผู้บริโภคเองก็ประหยัดค่าใช้จ่าย และเข้าถึงได้ง่ายแบบไร้ขีดจำกัด เพราะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงงานนี้ได้ โดยรูปแบบการจัดงานก็เหมือนการจัดงานใน Exhibition ปกติมีการแบ่งพื้นที่หรือมีบูธ คล้ายกับผู้บริโภคกำลังเดินอยู่ในฮอลล์แสดงสินค้าจริง ๆ สามารถค้นหารายชื่อผู้ที่ร่วมออกงาน หรือดูโปรไฟล์ผ่านบนมือถือและคอมพิวเตอร์ได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ ยังสามารถสื่อสารตรงหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ในทันที

Q : คาดหวังอย่างไรบ้างสำหรับการจัดงานในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้

A : สมาคมฯได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้ประกอบการร่วมออกบูธออนไลน์กว่า 100 ราย อาทิ กลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน ผู้ผลิตและจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร เครื่องมือก่อสร้าง ฯลฯ คาดว่าจะมีผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงงานมหกรรมบ้านและวัสดุออนไลน์นี้มากกว่า 500,000 ราย และเกิดยอดขายหรือคำสั่งซื้อ 8,000-10,000 ล้านบาท

Q : ในฐานะนายกสมาคมฯอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการและประชาชนที่กำลังคิดจะปลูกสร้างบ้านบ้างครับ

A : อยากจะบอกว่างาน “บ้านและวัสดุออนไลน์ 2561” หรืองาน Home&Building Material Online Fair 2018 ในครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคได้พบปะกันอย่างไร้ขีดจำกัด ผู้ประกอบการเองก็ลดต้นทุนในเรื่องของค่าขนส่ง และค่าบุคลากร  ส่วนผู้บริโภคเองไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ภูมิภาคใด ก็สามารถเข้าชมงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมา เพราะเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสคุณก็สามารถเดินอยู่ในงานได้ และสามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้อย่างสบายๆ ต้องบอกว่างานนี้เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะได้มีโอกาสเลือกในสิ่งดีๆอย่างที่คุณต้องการจริงๆ

Q : ผู้ประกอบการที่สนใจจะร่วมออกบูธต้องทำอย่างไรบ้างครับ

A : ง่ายๆครับก็ติดต่อมาที่สมาคมไทยรับสร้างบ้านหมายเลขโทรศัพท์.0-2996-0940-7 หรือที่ www.homeandresort.net ก็ได้ ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกับทางสมาคมฯด้วย


 

 

 

 

 

สถานที่ :     สมาคมไทยรับสร้างบ้าน  82/3 ถ.วงแหวนกาญจนาภิเษก

แขวงบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันกรุงเทพฯ 10170โทรศัพท์ 0-2996-0940-7