การสร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงาน


 ปัจจุบันคนไทยวัยทำงานเริ่มมองหาสถานที่ทำงานที่มอบความยืดหยุ่น ให้แก่ชีวิตมากขึ้น เพื่อสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจล่าสุดจาก Spaces (สเปซเซส) ผู้บุกเบิกโคเวิร์กกิ้งและพื้นที่ทำงานพร้อมใช้จากอัมเสตอร์ดัม การสำรวจดังกล่าวได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักธุรกิจกว่า 100 คนทั่วประเทศไทย เพื่อทำความเข้าใจถึงกลุ่มคนที่ผลักดันให้เกิดความต้องการสถานที่ทำงานที่ให้ความยืดหยุ่นแก่ชีวิตมากยิ่งขึ้น โดยพบว่าจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58) ของผู้ให้สัมภาษณ์คาดว่าความต้องการการทำงานที่ยืดหยุ่นยังคงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตลอดปี 2561

                     นอกจากนี้ยังพบว่าอาชีพบางกลุ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ได้แก่ อาชีพที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 27 และอาชีพอิสระ  ร้อยละ 31 ซึ่งต่างทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมอันหลากหลาย โดย 1 ใน 5 ของผู้ให้สัมภาษณ์ยังระบุว่า ในปีที่ผ่านมามีกลุ่มคนที่ทำงานนอกเวลาหรือพาร์ทไทม์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

เหตุผลหลักๆ ที่ผลักดันให้คนวัยทำงานต้องการการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นนั้น ล้วนมาจากความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการได้ใช้เวลามากขึ้นกับคนรักหรืองานอดิเรก รวมถึงการได้พักผ่อนกับครอบครัวหลังเลิกงานของกลุ่มคุณแม่ที่จำเป็นต้องกลับมาทำงาน ทั้งนี้ยังพบว่าร้อยละ 7 ของผู้ให้สัมภาษณ์วางแผนจะทำงานต่อไปจนถึงช่วงอายุเกินวัยเกษียณ

          นางโนเอล โค้ก ผู้อำนวยการใหญ่ สเปซเซส ประจำประเทศไทย ไต้หวัน และเกาหลี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดของคนวัยทำงานชาวไทยได้กลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงด้านความต้องการของกลุ่มคนทำงานทั่วโลก โดยนักธุรกิจจำนวนมากต่างคาดหวังว่าจะได้รับอิสระและความยืดหยุ่นทางอาชีพที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความนิยมในการทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูงอย่างแพร่หลาย

    “กลุ่มคนในทุกรุ่นและทุกยุคสมัยต่างแสวงหาความสมดุลในชีวิตกับการทำงาน โดยเฉพาะคนไทยยุคมิลเลนเนียลซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความต้องการในการสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานจากนายจ้างมากที่สุด โดยตลาดแรงงานในปัจจุบันมีความพยายามในการให้ความสำคัญต่อการสร้างสมดุลในชีวิตและการทำงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในแง่ของการแข่งขันทางธุรกิจในตลาด ส่งผลให้บริษัทต่างๆ ยิ่งมีความต้องการพื้นที่ทำงานแบบโคเวิร์กกิ้งอย่าง Spaces ณ โครงการซัมเมอร์ฮิลล์ (Summer Hill) เพิ่มสูงขึ้น” คุณโนเอล กล่าวพร้อมเพิ่มเติมว่า “คนยุคมิลเลนเนียลจำเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารในการทำงานตลอดเวลา จึงไม่ใช่เรื่องแปลกในการมองหาสถานที่                     ที่จะช่วยสร้างสรรค์แรงบันดาลใจใหม่ๆ ในระหว่างการทำงาน เช่น ห้องรับรองธุรกิจ พื้นที่โคเวิร์กกิ้ง ออฟฟิศให้เช่าระยะสั้นๆ หรือพื้นที่ที่สามารถแวะเข้ามานั่งทำงานได้ตลอด แต่เมื่อความต้องการของคนทำงานนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจต่างๆ ในไทยจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเทรนด์การทำงานแบบใหม่นี้เช่นกัน”