จอดรถบนลิฟท์


เรื่อง : เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ

 

ระบบจอดรถ Stacking (ภาพจาก everychina.com)

 

ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะสืบเนื่องมาจากการขนส่งสาธารณะที่ไม่เพียงพอ หรือ ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเดินทางของชุมชนได้ อันเนื่องมาจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้า-ออกไปปฏิบัติกิจธุระในแต่ละวันมีมากขึ้น หรือ แม้กระทั่งการที่พื้นที่ถนนไม่สามารถขยายได้ทันกับปริมาณผู้ใช้รถ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนของสาเหตุปัญหาการจราจร ที่จอดรถไม่เพียงพอก็ถือเป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อม ๆ กับปัญหาการจราจรเช่นกัน เพราะเมื่อพิจารณาก็จะพบว่ารถยนต์ 1 คันต้องการที่จอดประมาณ 2 แห่ง กล่าวคือ สถานที่เริ่มเดินทาง 1 ที่ (บ้าน) กับ สถานที่ปลายทางอีก 1 ที่ (ที่ทำงาน ฯลฯ) เมื่อพิจารณาว่า หากบริษัทมีพนักงานที่ใช้รถยนต์จำนวน 15 คัน สถานที่ทำงานก็จำเป็นที่ต้องมีที่จอดรถ 15 ที่ ดังนั้นหากการวางแผนจัดการไม่ดีหรือมีพื้นที่ไม่เพียงพอ รถยนต์ที่เดินทางเข้ามายังสำนักงานก็จำเป็นต้องใช้พื้นที่จราจรเป็นที่จอดรถ ก่อให้เกิดปัญหาการเคลื่อนตัวช้า ส่งผลให้การจราจรติดขัดและกระทบเป็นห่วงโซ่ไปยังพื้นที่จราจรข้างเคียงอีกด้วย

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นไม่เพียงแต่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้น แต่เกิดกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ดังนั้นในวันนี้ผู้เขียนจึงขอนำเสนอวิธีที่ต่างประเทศจัดการกับที่จอดรถเพื่อลดปัญหาการจราจร ทั้งยังเพิ่มพื้นที่ใช้งานแนวราบ ซึ่งวิธีดังกล่าวก็คือ “ระบบลิฟท์จอดรถ” นั่นเอง ในอดีตลิฟท์จอดรถดูเป็นสินค้าที่ไฮเทคและราคาสูงเสียจนเรา ๆ ท่าน ๆ ไม่สามารถเอื้อมเป็นเจ้าของได้ แต่ปัจจุบันด้วยการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศที่ค่าแรงไม่แพง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ และความต้องการที่มีมากขึ้น ระบบลิฟท์จอดรถจึงเริ่มถูกเลือกใช้ในโครงการอาคารต่าง ๆ บ้างแล้ว และปัจจุบันก็ถูกนำเข้ามาปรับใช้กับที่อยู่อาศัยได้อย่างลงตัวอีกด้วย โดยระบบลิฟท์จอดรถที่ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงแบ่งเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

 

1.ระบบลิฟท์ที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุม หรือ ระบบจอดรถ Stacking มักจะเป็นระบบลิฟท์ขนาดเล็ก ใช้กำลังหลักในการยกขึ้นลงด้วยไฮดรอลิค การใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน ผู้ใช้เป็นคนดำเนินการยกรถด้วยตัวเองในการจอด (กดปุ่มขึ้น-ลงเอง) ราคาไม่สูง การบำรุงรักษาไม่ยุ่งยาก สามารถจอดซ้อนกันได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 คัน (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างและแบบ) เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน หรือ อาคารสำนักงานส่วนบุคคล เพราะสามารถเรียกหาเจ้าของรถที่อยู่ข้างใต้เพื่อมาเลื่อนรถให้ได้ ระบบนี้เป็นระบบแบบการจอดรถซ้อนกันขึ้นไป โดยขณะที่ไม่มีรถเข้าจอด พาเลทรองรับการจอดรถจะซ้อนทับกันอยู่ เมื่อรถเคลื่อนที่เข้ามาจอด พาเลทของแต่ละชั้นจะยกขึ้นเหนือพื้นดิน มีข้อด้อยตรงที่หากเป็นลิฟท์แบบยกขึ้น รถที่อยู่ข้างบนต้องการจะออกแต่มีรถคันใดอยู่ข้างใต้ จำเป็นต้องนำรถที่อยู่ข้างใต้นั้นออกก่อนจึงจะออกได้ หรือหากเป็นระบบลิฟท์ยกลงเก็บใต้พื้น จำเป็นต้องยกรถคันที่อยู่เหนือคันที่จะออกขึ้นก่อน เพื่อให้คันที่จะออกอยู่ในระนาบพื้นดินจึงจะออกได้

 

ระบบจอดรถ Stacking (ภาพจาก www.classicdriver.com)

 

ระบบจอดรถ Stacking (ภาพจาก www.xiangding999.com)

 

2.ระบบลิฟท์จอดแบบ Puzzle เป็นระบบลิฟท์ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สามารถจอดรถได้ตั้งแต่ 5 คันขึ้นไป โครงสร้างเหล็กมีขนาดใหญ่กว่าระบบ Stacking ใช้หลักการของคานกับการเคลื่อนที่ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าทางซ้าย-ขวา ยกพาเลทจอดรถขึ้น-ลงด้วยรอกไฟฟ้าทดกำลัง พร้อมระบบล็อกพาเลทจอดรถเสริมความปลอดภัย ระบบนี้จะใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ หรือ PCL มาควบคุมการทำงานว่าต้องการนำรถเข้าจอด หรือ นำรถที่จอดออกมา จะต้องจัดการหลบหลีกพาเลทจอดรถอื่น ๆ ที่กีดขวางทางอยู่กี่ขั้นตอน และกำหนดขั้นตอนการดำเนินการก่อนหลัง ระบบนี้ยังคงทำงานแบบ Semi-Automate เนื่องจากยังต้องใช้คนเป็นผู้สั่งการในการเริ่มการทำงาน ช่องจอดรถยังเป็นส่วนบุคคล ไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้

 

ระบบลิฟท์จอดแบบ Puzzle (ภาพจาก aliimg.com)

 

ระบบลิฟท์จอดแบบ Puzzle (ภาพจาก nyt.com)

 

ระบบลิฟท์จอดแบบ Puzzle (ภาพจาก www.stautomaintenance.com)

 

3.ระบบลิฟท์จอดแบบ Full Automate เป็นระบบลิฟท์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมการทำงานแบบ Full Logic Control และ Robotic Movement เพื่อตอบสนองตั้งแต่การนำรถเข้าจอด-การนำรถออกมา โดยไม่มีคนเข้าไปเกี่ยวข้องในการสั่งการหรือจัดการเลย ระบบสามารถคำนวณปริมาณรถเข้า-ออกเพื่อกำหนดช่องจอดรถให้โดยคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุม สามารถสั่งการสำรองที่จอดรถส่วนบุคคลได้ รูปแบบของลิฟท์จอดรถระบบนี้จะสามารถเห็นได้ตั้งแต่ลักษณะโครงสร้างคล้ายชิงช้าหมุน ไปจนถึงรูปแบบของอาคารจอดรถขนาดใหญ่ ระบบนี้มีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่ก็สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างเต็มที่ และลดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากเมื่อเทียบกับการก่อสร้างอาคารจอดรถในแบบเดิมเพื่อรองรับการจอดรถยนต์ในจำนวนที่เท่ากัน

 

ระบบลิฟท์จอดแบบ Full Automate (ภาพจาก archiexpo.com และ made-in-china.com)

 

ระบบลิฟท์จอดแบบ Full Automate (ภาพจาก pinimg.com)

 

จะเห็นได้ว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนั้น เริ่มเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของเราในบริบทที่กว้างขึ้น ไม่เพียงแต่อุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเท่านั้น เทคโนโลยีระบบลิฟท์จอดรถก็ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์ด้านต้นทุนการก่อสร้าง และด้านประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนที่จอดรถในแนวราบซึ่งส่งผลไปถึงการช่วยลดปัญหาจราจรได้อีกด้วย

 

เกี่ยวกับผู้เขียน :    ผู้อำนวยการบริหาร/ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

                            บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

                            ถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

                            ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2752 3605-7, www.dobcl.com