บ้านโครงสร้างเหล็ก เทรนด์ใหม่ผู้บริโภค


เรื่อง : ชยพล สุพงษ์

 

ภาพจาก บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

จากสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานก่อสร้างในปัจจุบัน อุตสาหกรรมการก่อสร้างได้หันมาใช้การก่อสร้างในระบบแห้ง โดยพยายามให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ อยู่ในโรงงานผลิตมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ส่วนที่หน้างานเหลือเพียงการยก ประกอบ ติดตั้ง และเก็บรายละเอียดให้ความสวยงาม งานก่อสร้างบ้านก็เช่นกัน บ้านโครงสร้างเหล็ก (Steel House) จึงเป็นรูปแบบการก่อสร้างบ้านที่ตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภคและผู้รับเหมาก่อสร้าง เน้นการใช้แรงงานน้อย สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพได้ดี ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันสั้น ก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีการก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป 2-3 เท่า

แต่บ้านโครงสร้างเหล็กยังไม่เป็นที่นิยมของผู้บริโภคคนไทยมากนัก มีเพียงผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่ยอมรับหรือชื่นชอบบ้านโครงสร้างเหล็ก เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังคงติดภาพบ้านโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเดิม หรือบ้านที่ใช้การก่ออิฐฉาบปูนในระบบเปียกทั่วไป วันนี้จึงขอแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับบ้านโครงสร้างเหล็กมากยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 

ภาพจาก www.solucoesindustriais.com.br

 

1.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบใช้เสา คาน ตง และโครงหลังคา (Steel House)

                เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กที่ใช้เหล็กรูปพรรณมาทำเป็นโครงสร้าง เสา คาน ตง รวมไปถึงโครงหลังคา ประกอบโครงสร้างโดยใช้หมุดย้ำ (Riveted connection) ต่อโครงสร้างโดยใช้สลักเกลียว (Bolted connection) หรือโดยการเชื่อม (Welding connection) เสร็จแล้วทำการทาสีป้องกันสนิมในส่วนของโครงสร้างเหล็กชิ้นส่วนต่าง ๆ

 

ภาพจาก www.pd.co.th

 

2.บ้านโครงสร้างเหล็กแบบโครงผนังรับแรง (Load Bearing Wall)

เป็นบ้านโครงสร้างเหล็กที่ใช้โครงสร้างผนังรับแรง เป็นเหล็ก Steel Wall Framing ที่ขึ้นรูปด้วยการรีดเย็น (Cold Form) ตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วนำมาประกอบเป็นโครงสร้าง โดยเหล็กที่นำมารีดขึ้นรูปจะเป็นเหล็กกำลังดึงสูง เคลือบด้วยสารป้องกันสนิม ประกอบกันโดยใช้สกรูกำลังสูงยึด แล้วปิดด้วยแผ่นผนังชั้นต่าง ๆ โดยระบบก่อสร้างแบบ Wall Framing นี้จะไม่มีเสา แต่จะใช้ผนังทำหน้าที่รับน้ำหนักที่ถ่ายลงจากหลังคาเป็นน้ำหนักในแนวแกน (Axial Load) และออกแบบให้รับแรงลมด้วยน้ำหนักที่กระทำด้านข้างผนัง (Lateral Load)

 

ภาพจาก บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 

ในด้านวิศวกรรมการสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นระบบคอนกรีตเสริมเหล็กหรือระบบโครงสร้างบ้านเหล็ก วิศวกรก็จะออกแบบให้มีความแข็งแรงปลอดภัยไม่ต่างกัน แต่ความแตกต่างคือวัสดุและกระบวนการก่อสร้างเท่านั้นเอง ซึ่งในอนาคตการก่อสร้างบ้านด้วยระบบโครงสร้างเหล็กน่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยกระบวนการก่อสร้างที่รวดเร็ว สามารถขนส่งวัสดุที่ใช้เข้าไปก่อสร้างในสถานที่คับแคบ และรูปแบบความสวยงามที่สถาปนิกสามารถออกแบบได้หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง

 

เกี่ยวกับผู้เขียน :    ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม1 บริษัท พีดี เฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ขอขอบคุณ :         ศูนย์รับสร้างบ้านพีดีเฮ้าส์

                            โทร. 0 2996 0940-6 หรือ www.pd.co.th