พื้น. น้ำ. และการไหล (part1)


เรื่อง : เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ

 

ภาพจาก www.publicspace.org

 

โดยปกติพื้นที่ต้องสัมผัสกับน้ำหรือเผชิญกับน้ำฝนมักจะถูกปรับระนาบให้มีความลาดเอียง (slope) เพื่อควบคุมปริมาณและทิศทางการไหลของน้ำ ยิ่งมีความลาดเอียงมากขึ้นน้ำก็จะยิ่งไหลเร็วขึ้น แต่การกำหนดความลาดเอียงจะต้องสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ รวมถึงระยะเวลาที่ต้องการให้น้ำไหลออกจากพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย

 

ภาพจาก บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

 

ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ด้านการป้องกันการรั่วซึม หรือประโยชน์ด้านความรวดเร็วในการระบายน้ำ สิ่งสำคัญที่สุดคืออยู่ที่ พื้นนั้นสามารถตอบสนองต่อการใช้งานอย่างสะดวกสบายของผู้ใช้ได้ดีเพียงใด ลองพิจารณาดูนะครับ ว่าหากเราต้องการให้น้ำไหลออกจากพื้นที่อย่างรวดเร็ว เราก็มักจะปรับระนาบของพื้นให้มีความลาดเอียงให้สูง แต่ผลกระทบที่ตามมาก็คือปัญหาในการใช้งาน เช่น คนที่เดินบนพื้นนั้นจะรู้สึกถึงความลำบากในการทรงตัวอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้พิการที่นั่งวีลแชร์ ซึ่งจะต้องใช้กำลังมากกว่าปกติในการทรงตัวหรือเคลื่อนที่ หรือ หากเป็นพื้นที่จอดรถ หรือ จุดสำหรับวางสิ่งของที่สามารถกลิ้งได้ รถหรือสิ่งของนั้น ๆ อาจไม่สามารถจอดหรือตั้งอยู่กับตำแหน่งได้โดยง่าย ผลกระทบอีกอย่างก็คือ การออกแบบและก่อสร้างที่ต้องเผื่อระดับความลาดเอียงในการก่อสร้างนั้นจะทำให้การก่อสร้างมีความซับซ้อนขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ดังนั้น ในครั้งนี้ผู้เขียนจึงจะขอนำเสนอรูปแบบในการแก้ปัญหาการไหลของน้ำ และความลาดเอียงของพื้น ที่ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย มีความสวยงาม ทั้งยังง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งก็คือ “การยกพื้น” นั่นเอง

 

ภาพจาก บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

 

การยกพื้นเป็นวิธีที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายในโครงการระดับแลนด์มาร์คของหลายประเทศทั่วโลก (รวมทั้งในประเทศไทย) ซึ่งข้อได้เปรียบในการเลือกใช้รูปแบบของการยกพื้นนี้ก็คือ สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาในมิติของ “ความรวดเร็วในการระบายน้ำ” และ “การใช้งานของพื้น” ได้พร้อม ๆ กัน เพราะแยกฟังก์ชันในการใช้งานของพื้นออกจากกัน ส่วนของการระบายน้ำก็สามารถกำหนดความลาดเอียงได้ตามต้องการ และสามารถแยกส่วนผิวพื้นสัมผัส หรือ พื้นที่ถูกใช้งานจริงเป็นอีกระดับ โดยกำหนดความลาดเอียงให้เป็นศูนย์ (ไม่มีความลาดเอียง) จึงทำให้ทุกคนสามารถใช้งานพื้นง่ายและปลอดภัย

 

ภาพจาก บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

 

สำหรับการออกแบบ วัสดุปิดผิวพื้นสามารถเลือกใช้เป็นวัสดุประเภทแผ่นหิน หรือ ผสานด้วยวัสดุอื่น ๆ เพื่อสร้างรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและแปลกตา การยกพื้นประเภทนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่ยกพื้นเพื่อระบายน้ำเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างข้อได้เปรียบอื่น ๆ ได้ด้วย เช่น ใช้ยกพื้นในบ่อน้ำพุ ยกพื้นรองรับเวที หรือพื้นของส่วนแสดงสินค้าต่าง ๆ พื้นโชว์รูมชั่วคราว หรือแม้กระทั่งการป้องกันทรัพย์สินจากน้ำท่วม

 

ภาพจาก บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

 

วัสดุที่นำมาใช้รองรับการยกพื้นนั้นมีหลากหลายแบบ เช่น ใช้โลหะทำเป็นโครงคร่าวรับน้ำหนัก หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ทำจากพลาสติก หรือ การหล่อคอนกรีตมาเป็นจุดรับน้ำหนัก ซึ่งจุดดี-จุดด้อยก็แตกต่างกันไปตามชนิดวัสดุ โดยต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ความปลอดภัยในการใช้งาน วิธีการก่อสร้าง ความละเอียดแม่นยำในการปรับระดับพื้นในเรียบเสมอ และ ระยะเวลาในการทำงานที่แตกต่างกัน

 

ภาพจาก www.buzon-opora.ru

 

ในครั้งหน้า ผู้เขียนจะขอลงลึกในรายละเอียดของวัสดุที่นำมาใช้รองรับการยกพื้น ว่าแต่ละชนิดมีข้อเด่น-ข้อด้อยอย่างไร และจะมีวิธีการเลือกอย่างไรครับ

 

เกี่ยวกับผู้เขียน :    ผู้อำนวยการบริหาร/ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

                         บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด

                         ถนนเทพารักษ์ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

                         ข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2752 3605-7, www.dobcl.com